Svenska Kören

Svenska Klubben

i Shanghai

Svenska Kören

Svenska kören i Shanghai består idag av sångare med mycket olika erfarenhet av att sjunga i kör. En del har arbetat professionellt som bl a musiklärare och kyrkomusiker i Sverige och en del har bara sjungit i “skolkören” när de var yngre.

2013-2014 var det ca 10 körmedlemmar som repeterade under en koncentrerad tidsperiod inför bl a advent och jul men sedan 2015 har vi repeterat varje vecka för att vi tycker det är så kul att sjunga tillsammans och har så många sjungningar framför oss!

 

Repetitioner: Onsdagar med start den 7 september

Tid: kl. 19-21

Plats: Windsor Park, Hongqiao

 

Körledare: De nya körledarna heter Camilla Raask och Marina Berggren-Johansson.

 

Höstprogram 2017:

Mer info kommer...

 

Välkommen att vara med och sjunga eller kom och lyssna på oss under hösten!

 

Vid frågor och intresse att delta i svenska kören maila namn och tel.nr till Camilla Raask

 

The Swedish Club of Shanghai