Som medlem

Svenska Klubben

i Shanghai

 

Medlem i Svenska Klubben

Svenska Klubben är en ideell förening vilket innebär att föreningen inte har något vinstsyfte. Medlemsavgifter samt andra inkomster, t.ex. sponsorbidrag, används främst för att täcka utgifter och subventioner i samband med event för klubbens medlemmar.

 

Medlemsavgiften är 100 RMB/familj/år

 

Medlemsförmån...

Rabatter

 

10% på Bricks bar, visa ditt medlemskort

The Swedish Club of Shanghai