En mycket funktionell mötesplats runt om i världen som tar hand om svenska medborgare och där man både kan finna boende och nya kamrater, är Svenska Kyrkan. Om du är eller inte är religiöst lagd, har ingen betydelse. Till Svenska Kyrkan är alla välkomna. Där firar man svenska traditioner, stiftar nya bekantskaper med andra svenskar, går med i någon av kyrkans föreningar eller bara tittar till nya annonser om boende eller liknande. Dock finns det naturligtvis möjlighet att även gå på gudstjänster eller prata med en präst om man har behov av det. Svenska Kyrkan i Shanghai samarbetar med olika organisationer i hela Kina men i Shanghai så arbetar de tillsammans med Svenska Generalkonsulaten.

Svenska Kören

Precis som i andra länder ute i världen så finns en svensk kör som man antingen kan gå med i själv om man har röst för det, eller gå och lyssna på vid vissa gudstjänster eller högtider. Kören framför svenska julsånger och uppträder på Lucia samt under nationaldagsfirandet. Kören har olika erfarenhetsgrader och repeterar varje vecka. En del av dem har även stora musikaliska förmågor och besitter olika talanger och har redan arbetat med musik på en professionell nivå. Det kan röra sig om både körledare eller musiklärare och när man sedan flyttar utomlands så vill man inte ge upp musiken.

Att vara med i kören är en härlig gemenskap och många älskar verkligen sina kamrater som man snart ser som familjemedlemmar, särskilt när man är så långt hemifrån. Även om du inte själv vill medverka så kan det vara kul att gå till Svenska Kyrkan då och då eller lyssna på kören för att känna dina rötter ibland. Kyrkan ligger på Hengshan Road 53 och har öppet varje lördag då man också håller gudstjänst. Efteråt kan du ta en fika eller stanna kvar för att prata med folk.